Tilslutning af fjernvarme

12. maj 2016 Jan Rasmussen Nyhed

Det blev på en ekstraordinær generalforsamling søndag den 8. maj 2016, besluttet at den fremtidige opvarmningskilde skal være fjernvarme. Det blev også i den forbindelse besluttet at foreningen yder et tilskud til installation af fjernvarme på 20.000 kr. Og 7 ud af 8 boliger har allerede tilmeldt sig skiftet fra gas til fjernvarme. Det blev […]

More

0

Udskiftning af HFI-relæ

19. oktober 2015 Jan Rasmussen Nyhed

Som aftalt på generalforsamlingen skifter vi alle HFI-relæer til HPFI-relæer, som er mere tidssvarede og ikke så følsom overfor tordenvejr. Vi har aftalt med Harald Nielsen at de kommer og skifter relæerne: TIRSDAG DEN 3. NOVEMBER 2015 Er du/I ikke hjemme lav venligst en aftale med Jeres naboen om at udlevere nøglen til elektrikeren, eller […]

More

0

Indkaldelse til generalforsamling den 17. oktober 2015

21. september 2015 Jan Rasmussen Nyhed

Dagsorden Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten. Forelæggelse af drifts og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. På valg er Gitte og Jan Suppleant Eventuelt

More

0

Generalforsamling og 25 års Jubilæum!

17. september 2015 Jan Rasmussen Nyhed

Det med stor fornøjelse vi i bestyrelsen kan invitere Jer til generalforsamling og ikke mindst 25 års Jubilæum! Vi syntes der skulle ske noget ekstra i forbindelse med det er 25 år siden Kærgårdspaken blev etableret, så derfor afholder vi generalforsamling på: Mørkenborg Kro Lørdag den 17. oktober 2015 kl. 12.30 Hvor foreningen efter en […]

More

0

Eftersyn på gasfyr

12. november 2014 Jan Rasmussen Nyhed

Da det på generalforsamlingen blev besluttet, at udskyde beslutningen omkring overgang til fjernvarme, skal vi jo sikre os at vores gasfyr er helt up-to-date. Der er derfor bestilt serviceeftersyn, som bliver gennemført næste uge, efter følgende plan: Tirsdag den 11. november 2015 – Hus nr. 3, 5, 7 og 1 Onsdag den 12. november 2015 […]

More

0

« Previous Posts

Powered by WordPress. Designed by elogi.