Generalforsamling 2010

20. september 2011 Jan Rasmussen Nyhed

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 27. September 2011 kl. 19.00, og den afholdes i nr. 5

Det skyldes sygdom at generalforsamlingen afholdes så sent

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab for 2010 og revisionsprotokollat
4. Forelæggelse af drift og likviditetsbuddget, og evt. ændring af boligafgift
5. Nye vedtægter(eventuelt indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling)
6. Indkomne forslag                                                                
7. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Grethe  Rasmussen
Karlo Andersen
Torben Nygård Hansen
Asta Madsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt                      
       
 
 
 
 

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.